Projecten

We zijn ervan overtuigd dat kunst iets bij mensen teweeg kan brengen omdat het een universele taal spreekt. Kunst kan hierdoor verbindend zijn. In kunst gaat het niet per se om waarheden, maar is er ruimte voor eigen interpretaties en nuances. Wij vinden dat kunst hierdoor een meerwaarde heeft, en willen daarom graag meer beeldende kunst in Almere laten zien, en hier een breed en nieuw publiek mee aanspreken.

Kunst is leuk!

Kunst is Leuk is een artistiek hoogwaardige expositie in de binnenstad van Almere waarmee we een nieuw kunstpubliek in Almere aanspreken en creëren; Beeldende kunst voor een groot en breed publiek bereikbaar en begrijpbaar te maken

Ervoor zorgen dat kunst niet meer is weg te denken uit het stadshart.

Kunst is Leuk is een laagdrempelige en bijzondere ervaring met kwalitatieve kunst in het Stadshart van Almere. Een gratis toegankelijke expositie, waar je rondom verrassende kunstwerken kan lopen.

De jaarlijkse expositie bevindt zich in een leegstaand winkelpand en is een ongedwongen ontmoetingsplek tussen mens en kunst, waarbij een bijzondere ervaring centraal staat.

Kunst is leuker
dan stickers!

Nadat we het jaar aftrappen met de expositie ‘Kunst is Leuk’, gaan we als pilot, in hetzelfde pand, onder dezelfde organisatie, een langere periode kunstactiviteiten organiseren in combinatie met het aanbieden van informele werkplekken, onder het mom van: ‘Kunst is Leuker dan Stickers’.

In dit leegstaande winkelpand bevinden zich tijdens die periode, bv. maandelijks, diverse kunstgerelateerde evenementen, lokale kunstexposities, artist-in-residencies, workshops, kunstetalages, enz.

Zo wordt er telkens vanuit het leegstaande winkelpand door middel van kunst gecommuniceerd met de bezoekers van het Stadshart.

Kunst is Leuker dan Stickers wordt mede mogelijk gemaakt door: